ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา 👋

มีข้อจำกัดด้านอายุในการเปิดบัญชีหรือไม่?

Updated 1 month ago

คุณต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์เพื่อที่จะสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชีกับ Global GT ได้

Did this answer your question?