ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา 👋

มีข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่ฉันต้องใช้ในการลงทะเบียน?

Updated 1 month ago

คุณต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนกับ Global GT:
1. ชื่อเต็ม
2. ที่อยู่อีเมล
3. รหัสผ่าน
4. ประเทศที่พำนัก

Did this answer your question?