ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา 👋

ขนาดสัญญาของบัญชีแต่ละชนิดเป็นเท่าใด?

Updated 2 months ago

ขนาดสัญญาจะขึ้นอยู่กับตราสารหรือคลาสของสินทรัพย์และประเภทบัญชี

บนสเกลทั่วไป ขนาดของสัญญาจะเป็นดังนี้:
- บัญชี Cent 1,000
- บัญชี Mini 10,000
- บัญชี Standard FX, Standard+, PRO & ECN 100,000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดสัญญาของตราสารแต่ละตัวตามประเภทบัญชี โปรดอ้างอิงที่ส่วน ‘ตราสาร และเงื่อนไขการเทรด’ ของเว็บไซต์ของเรา

Did this answer your question?