ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา 👋

มีส่วนต่างของสเปรดระหว่างบัญชีแต่ละประเภทหรือไม่?

Updated 2 months ago

บัญชีแต่ละประเภทมีสเปรดที่แตกต่างกัน ถ้าหากคุณต้องการดูสเปรดสำหรับบัญชีแต่ละประเภท โปรดอ้างอิงที่หน้า ‘ตารางการเปรียบเทียบบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเรา

Did this answer your question?