ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา 👋

ระดับ margin call/stop out สำหรับแต่ละบัญชีเป็นเท่าใด?

Updated 4 months ago

Margin call บนบัญชีทั้งหมดอยู่ที่ 70% และมีระดับ Stop Out ที่ 40%

Did this answer your question?