ฉันสามารถเปิดบัญชีองค์กรได้หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ได้ เมื่อเปิดบัญชีองค์กรบน Client Portal คุณจะต้องกรอกชื่อบริษัทในช่อง "ชื่อ" และประเภทของบริษัทของคุณ (เช่น limited company, Ltd.) ในช่อง "นามสกุล"

Did this answer your question?