การลงทะเบียนใช้เวลานานเท่าใด?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

การลงทะเบียนจะใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที

เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว เราจะส่งลิงก์ยืนยันไปให้คุณทางอีเมลตามที่คุณได้ระบุไว้ในช่วงการลงทะเบียนเพื่อเป็นการยืนยัน 

Did this answer your question?