มีข้อจำกัดด้านอายุในการเปิดบัญชีหรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คุณต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์เพื่อที่จะสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชีกับ Global GT ได้

Did this answer your question?