ถ้าหากฉันลงทะเบียนเปิดบัญชี ฉันจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มเทรดได้หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คุณจะสามารถเข้าใช้งานได้หลังจากที่คุณลงทะเบียนบัญชี MT5 และดาวน์โหลดแพลตฟอร์มจาก Client Portal

Did this answer your question?