ฉันสามารถเปลี่ยนประเภทบัญชี / สกุลเงินของบัญชีบนบัญชีเดิมได้หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คุณไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินหลักของบัญชีเทรดได้หลังจากที่เปิดบัญชีแล้ว  อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปิดบัญชีเทรดเพิ่มเติมได้ด้วยสกุลเงินหลักอื่นของบัญชี

Did this answer your question?