เลเวอเรจสูงสุดคือเท่าใด?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

เลเวอเรจสูงสุดที่ใช้ได้ตามประเภทบัญชีและคลาสของสินทรัพย์คือ 1:1000 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลเวอเรจแบบไดนามิคและเลเวอเรจตามอิควิตี้ 

Did this answer your question?