ขนาด lot ต่ำสุด/สูงสุดสำหรับบัญชีแต่ละประเภทคือเท่าใด?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ขนาด lot ต่ำสุดและสูงสุด หรือขนาดของสัญญาจะขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีและคลาสของสินทรัพย์ คุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้ที่ในส่วน ‘ตราสารและเงื่อนไขการเทรด’ บนเว็บไซต์ของเรา

Did this answer your question?