คุณเป็นโบรกเกอร์ประเภทไหน?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

เราเป็นโบรกเกอร์ STP อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่เราได้รับใบอนุญาต เราสามารถให้บริการเป็น market maker กับลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มเทรดได้

Did this answer your question?