มีส่วนต่างของสเปรดระหว่างบัญชีแต่ละประเภทหรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

บัญชีแต่ละประเภทมีสเปรดที่แตกต่างกัน ถ้าหากคุณต้องการดูสเปรดสำหรับบัญชีแต่ละประเภท โปรดอ้างอิงที่หน้า ‘ตารางการเปรียบเทียบบัญชี’ บนเว็บไซต์ของเรา

Did this answer your question?