บางครั้งเมื่อฉันฝากเงินคริปโต ฉันสังเกตเห็นว่ายอดเงินที่ได้รับนั้นน้อยกว่าเงินที่ฝาก เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากค่าธรรมเนียมของผู้ขุดที่มีการคิดทุกครั้งที่เกิดการทำธุรกรรมคริปโต ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ได้ถูกตั้งโดย Global GT แต่จะเกี่ยวข้องกับการขุดที่เป็นตัวทำให้ธุรกรรมเกิดขึ้น (สามารถดูได้บนธุรกรรมบล็อกเชน)

Did this answer your question?