ฉันจะสามารถโอนเงินไปยัง eWallets เมื่อฉันมีโพซิชั่นที่เปิดอยู่ได้หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คุณสามารถโอนเงินได้ถึงแม้ว่าคุณมีโพซิชั่นที่เปิดอยู่บนแพลตฟอร์ม โปรดทราบว่าระดับมาร์จิ้นหลังจากหักยอดเงินตามคำขอออกไปแล้วจะต้องเท่ากับหรือมากกว่า 110%

Did this answer your question?