ฉันจะสามารถโอนเงินจากบัญชีเทรดหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งได้อย่างไร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

อันดับแรกคุณจะต้องโอนเงินออกจากบัญชีเทรดของคุณไปยัง eWallet และทำการโอนเข้าไปยังบัญชีอื่นๆจากที่ eWallet ของคุณ                                                                                                             

หมายเหตุ! สกุลเงินที่โอนออกจาก e-wallet และโอนเข้าไปยังบัญชีเทรดจะต้องตรงกัน

Did this answer your question?