ฉันสามารถดูรายละเอียดและประวัติย้อนหลังของการฝากเงิน/ถอนเงิน/โอนเงินได้จากที่ใด?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงิน, ถอนเงิน และโอนเงินได้ใน Client Portal ด้วยการทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้: 

1.    เลือกแท็บ 'รายงาน' ที่อยู่บนเมนู
2.    เลือก 'ประวัติย้อนหลังของการทำธุรกรรม eWallets' เพื่อดูการฝากเงินและถอนเงิน
3.    เลือก 'ประวัติย้อนหลังของการทำธุรกรรมบัญชี' เพื่อดูการโอนเงินเข้าและออกจากบัญชีเทรดของคุณ

Did this answer your question?