ฉันสามารถฝากเงินโดยใช้วิธีการที่ไม่ได้เป็นชื่อของฉันได้หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 2 years ago

บริษัทไม่รับการจ่ายเงินจากบุคคลที่สาม การจ่ายเงินสามารถทำได้จากบัญชีธนาคาร และ/หรือบัตรเครดิต/เดบิต และ/หรือ e-Wallets ที่มีการลงทะเบียนภายใต้ชื่อของคุณที่ตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีเทรดที่ลงทะเบียนกับบริษัท ลูกค้าจะต้องส่งหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีสำหรับวิธีการฝากเงินแต่ละแบบ ลูกค้าสามารถส่งเอกสารดังกล่าวได้ทาง client portal ด้วยการคลิกที่วิธีการที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากลูกค้าไม่ส่งหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่างๆ ตามดุลยพินิจของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการปิดกั้นการเข้าถึงส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเทรดออนไลน์ และ/หรือการเพิกถอนโค้ดการเข้าถึงของลูกค้า และ/หรือยุติการให้บริการบัญชี ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดผลกำไร และ/หรือรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเทรดใดๆ ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงเราสามารถแจ้งให้บุคคลที่สามที่สนใจได้ราบถึงการละเมิดข้อตกลงนี้ของลูกค้า และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต และ/หรือบัญชีจะถูกยกเลิกโดยทันที

Did this answer your question?