ฉันสามารถฝากหรือถอนเงินจากบัญชีองค์กรของฉันโดยใช้วิธีการจ่ายเงินที่อยู่ภายใต้ชื่อบัญชีส่วนตัวของฉันได้หรือไม่?

Updated 1 year ago

ไม่ได้ บริษัทไม่รับการจ่ายเงินจากบุคคลที่สาม การจ่ายเงินสามารถทำได้จากบัญชีธนาคาร และ/หรือบัตรเครดิต/เดบิต และ/หรือ e-Wallets ที่มีการลงทะเบียนภายใต้ชื่อที่ตรงกับชื่อบัญชีองค์กรที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท

Did this answer your question?