ฉันสามารถถอนเงินโดยใช้วิธีการที่แตกต่างจากวิธีการฝากเงินได้หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

การถอนเงินสามารถทำได้เป็นสัดส่วนเดียวกันกับจำนวนเงินและวิธีการจ่ายเงินที่ถูกใช้ในการฝากเงิน  

การถอนเงินจะต้องถูกโอนไปยังบัตรเดบิต/เครดิต, Digital Wallet หรือบัญชีธนาคารเดียวกับที่คุณใช้สำหรับการฝากเงิน

ตัวอย่าง:

ฝากเงินครั้งที่ 1 – 1,000 USD  --> บัตรเครดิต *5555

ฝากเงินครั้งที่ 2 – 500 USD --> บัตรเครดิต *6666

ฝากเงินครั้งที่ 3 - 500 USD --> Sticpay

เงินฝากรวม: 2,000 USD


การถอนเงินครั้งที่ 1 – 500 USD –> จะต้องทำโดยใช้บัตรเครดิต *5555

การถอนเงินครั้งที่ 2 – 500 USD –> การถอนเงินจะต้องทำโดยใช้บัตรเครดิต *5555  

500 USD จะต้องถูกถอนโดยใช้บัตรเครดิต *6666 

500 USD จะต้องถูกถอนโดยใช้ Sticpay 

เงินที่ถอนรวม: 2,000 USD

Did this answer your question?