ฉันส่งคำขอถอนเงินไปยังบัตรเครดิตแต่ได้รับเงินเพียงบางส่วนเท่านั้นและเงินส่วนที่เหลือถูกส่งกลับไปยัง eWallet ของฉัน เพราะเหตุใดเงินจึงได้รับการอนุมัติเพียงบางส่วน?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ผู้ให้บริการจ่ายเงินที่ถูกใช้ในการทำธุรกรรมบัตรเครดิตมีข้อกำหนดและข้อจำกัดที่แตกต่างกันสำหรับกระบวนการถอนเงิน   

บางครั้งจำนวนเงินตามคำขอถอนเงินจะถูกดำเนินการทั้งหมดและในบางครั้งจะถูกดำเนินการเป็นบางส่วนขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ให้บริการจ่ายเงินแต่ละราย  

ถ้าหากการจ่ายเงินได้ถูกดำเนินการบางส่วน คุณสามารถเลือกผู้ให้บริการจ่ายเงินอื่นสำหรับยอดเงินที่ต้องการถอนที่เหลือได้

Did this answer your question?