ฉันต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมถ้าหากฉันฝากเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตหรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 2 years ago

ถ้าหากคุณต้องการเลือกฝากเงินโดยใช้บัตรเดบิต/เครดิต คุณจะต้องส่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากการทำธุรกรรม:

สำเนาภาพบัตรเดบิต/เครดิตทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อยืนยันการจ่ายเงินของคุณ:
- ชื่อเจ้าของบัตร (ชื่อบนบัตรเครดิต/เดบิตจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีจริง MT5)
- ชื่อธนาคารผู้ออกบัตร
- ตัวเลข 4 ตัวท้ายหลังบัตร
- วันหมดอายุของบัตร
- ลายเซ็นของเจ้าของบัตร

โปรดทราบว่าคุณจะต้องปิด CVC/CVV เพื่อความปลอดภัย เราจะแสดงตัวอย่างในช่วงการฝากเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตใน Client Portal

โปรดทราบ! ถ้าหากชื่อที่อยู่บนบัตรเครดิต/เดบิตไม่ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีจริง MT5 การฝากเงินของคุณจะถูกปฏิเสธและเงินจะถูกส่งคืนกลับไปยังแหล่งที่มา

Did this answer your question?