ฉันต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมถ้าหากฉันฝากเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคารหรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 2 years ago

ถ้าหากคุณเลือกฝากเงินผ่านทางการโอนเงินทางธนาคาร เมื่อคุณทำขั้นตอนต่างๆ ใน Client Portal เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับรายละเอียดบัญชีธนาคารของเราพร้อมกับรหัส/หมายเลขอ้างอิง
คุณจะต้องแสดงรหัสอ้างอิงนี้กับธนาคารเมื่อคุณทำการโอนเงินเพื่อให้ทีมแบ็คออฟฟิศของเราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการโอนเงินของคุณ
การโอนเงินทางธนาคารโดยปกติจะใช้เวลา 2-5 วันทำการนับตั้งแต่ที่มีการส่งเงิน แต่อาจมีการใช้เวลานานกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับธนาคารของคุณ

ชื่อตามที่ปรากฏอยู่ในบัญชีธนาคารจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีจริง MT5

โปรดทราบ! ถ้าหากคุณไม่ได้แสดงรหัสอ้างอิง เงินฝากของคุณจะถูกส่งกลับไปยังแหล่งที่มาของเงิน

Did this answer your question?