ฉันต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมถ้าหากฉันฝากเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล/eWallet หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 2 years ago

ถ้าหากคุณจะเลือกฝากเงินโดยใช้ eWallet โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลที่ใช้ใน eWallet นั้นเป็นอีเมลเดียวกับที่คุณใช้ในการลงทะเบียน/เปิดบัญชีจริง MT5 สิ่งนี้จะทำให้มีการยืนยันแบบอัตโนมัติ
ดิจิทัล/e-wallets บางส่วนอาจต้องมีการใช้ขั้นตอนเพิ่มเติม คุณสามารถดูคำแนะนำได้ใน Client Portal

ถ้าหากที่อยู่อีเมลไม่ตรงกับที่อยู่อีเมลของ eWallet คุณจะต้องส่งหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีมาให้เราภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่ได้ทำธุรกรรมโดยส่งรายการเดินบัญชีหรือภาพหน้าจอของบัญชี ดิจิทัล/e-wallet ของคุณที่มีชื่อเจ้าของบัญชีตรงกับที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

โปรดทราบ! ถ้าหากคุณไม่ส่งภาพหน้าจอหรือรายการเดินบัญชี เงินฝากของคุณจะถูกส่งกลับไปยังแหล่งที่มาของเงิน

Did this answer your question?