การฝากเงินของฉันใช้เวลานานเท่าใด?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 2 years ago

ระยะเวลาการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับวิธีการจ่ายเงินซึ่งคุณสามารถดูได้ที่หน้าการฝากเงินและถอนเงิน นอกจากนี้ระยะเวลาการดำเนินการอาจนานยิ่งขึ้นถ้าหากเราต้องการข้อมูลหรือยืนยันข้อมูลเพิ่มเติม

Did this answer your question?