มีข้อจำกัดใดๆ ในการโอนเงินภายในหรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คุณสามารถโอนเงินไปยัง eWallets และบัญชีเทรดได้ในสกุลเงินเดียวกันเท่านั้น (ไม่มีการจำกัดจำนวนเงินในการโอนภายใน)


นอกจากนี้คุณสามารถโอนเงินจาก / ไปยัง eWallets/บัญชีเทรดของคุณได้เท่านั้น

Did this answer your question?