ถ้าหากฉันได้กำไร ฉันสามารถถอนเงินที่ได้กำไรนี้ผ่านบัตรเดบิต/เครดิตได้หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

การถอนเงินผ่านบัตรเดบิต/เครดิตสามารถทำได้เท่ากับยอดเงินที่ฝากเข้าในตอนแรกเท่านั้น คุณสามารถขอถอนเงินเพิ่มเติม/ส่วนเกินได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

กระเป๋าเงินดิจิทัล/อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น Sticpay): อีเมลของกระเป๋าเงินดิจิทัล/อิเล็กทรอนิกส์จะต้องตรงกับอีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนกับ Global GT ถ้าหากอีเมลแตกต่างกัน คุณจะต้องแสดงหลักฐานของการเป็นเจ้าของบัญชีด้วยรายการเดินบัญชี/ภาพหน้าจอที่ชื่อตรงกับที่คุณลงทะเบียน

การโอนเงินผ่านทางธนาคาร: ชื่อผู้รับเงินจะต้องตรงกับชื่อที่ถูกใช้ในการลงทะเบียน
Did this answer your question?