เงินของฉันจะปลอดภัยที่ Global GT หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 2 years ago
ด้วยการที่เป็นโบรกเกอร์ที่มีการกำกับดูแบ การปกป้องเงินของลูกค้าเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นเราจึงมีการใช้มาตรการดังนี้:

เงินทุนและเงินสำรอง

เรามีการรักษาอัตราส่วนเงินทุนไว้อย่างเคร่งครัดมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนทั้งหมดต่อความเสี่ยงโดยทั่วไปที่กำหนดโดยผู้กำกับดูแลอยู่ที่ประมาณ 12% เรามีการรักษาอัตราส่วนนี้ไว้ได้ที่ระดับ 40% สิ่งนี้ช่วยให้เราและลูกค้าของเรารู้สึกปลอดภัยแม้ในช่วงที่ตลาดผันผวน 

ธนาคารเทียร์ 1

เงินของลูกค้าจะถูกเก็บไว้กับสถาบันการเงินเทียร์ 1

การแยกเก็บ

เงินของลูกค้าของเราถูกแยกเก็บออกจากเงินทุนของบริษัทและลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทั้ง 100% ตลอดเวลา

การกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำกับดูแล เรามีความจำเป็นต้องรักษาอัตราส่วนของเงินทุนไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เงินของลูกค้าไม่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้เรายังจะต้องมีเงินทุนไว้เผื่อสำหรับความเสี่ยงทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น เรามีการรายงานให้กับผู้กำกับดูแลแบบรายไตรมาสและมีการส่งรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีปีละหนึ่งครั้ง

การจัดการความเสี่ยง

เราได้ออกแบบนโยบายและขั้นตอนและมีการตั้งระดับขีดจำกัดที่เราต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราสามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลและความปลอดภัยของเงินทุน คุณสามารถไปที่หน้า ‘ความปลอดภัยของเงินทุน’ ในส่วน ‘เกี่ยวกับ’,‘บริษัท’ บนเว็บไซต์ของเรา

Did this answer your question?