โมเดลโบรกเกอร์ของ Global GT เป็นแบบไหน?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 2 years ago

เราเป็นโบรกเกอร์ STP (Straight through processing), หรือ NDD (No dealing desk) ที่มีการดำเนินคำสั่งแบบ Market Execution คำสั่งของลูกค้าจะถูกส่งและดำเนินการโดยผู้ให้บริการสภาพคล่องของเราที่ราคา bid/ask ที่ดีที่สุด

Did this answer your question?