อะไรคือเหตุผลของการปฏิเสธเอกสาร KYC ที่พบบ่อยที่สุด?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

เหตุผลที่พบบ่อยที่สุดที่เอกสาร KYC ถูกปฏิเสธ ได้แก่: 

- ข้อมูลไม่ตรง; ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในส่วนของ ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ไม่ตรงกับข้อมูลบนเอกสาร

- เอกสารไม่สามารถใช้การได้ เอกสารมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด เช่น เอกสารของบุคคลที่ 3, POA ไม่มีที่อยู่, เอกสารมีอายุเกินที่กำหนด ฯลฯ

- เอกสารปลอม; เราห้ามไม่ให้มีการใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขรูปภาพเพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งใดๆ บนเอกสาร

Did this answer your question?