ฉันควรทำอย่างไรถ้าหากฉันได้รับข้อความที่แสดงถึงความผิดพลาดในขณะที่กำลังอัปโหลดเอกสาร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ตรวจสอบขนาด และ/หรือรูปแบบของเอกสารให้ตรงกับที่กำหนด 
รูปแบบไฟล์และขนาด: 10 MB - jpeg, jpg, tiff,jfif, png, doc, docx และ pdf


ถ้าหากปัญหายังคงมีอยู่ โปดเปิดใบงานจาก Client Portal หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปที่ support@globalgt.com.


ถ้าหากสถานะ KYC ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากส่งเอกสารของคุณ กรุณาติดต่อทีมงานช่วยเหลือผ่านทางแชทหรืออีเมล

Did this answer your question?