ฉันควรทำอย่างไรถ้าหากเอกสารของฉันไม่ได้รับการอนุมัติ?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ถ้าหากเอกสารของคุณไม่ได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางระบบใบงานภายในของเราพร้อมเหตุผลในการปฏิเสธ รวมถึงคำแนะนำสำหรับการยืนยันบัญชีของคุณต่อไป นอกจากนี้คุณจะได้รับสิ่งนี้ผ่านทางอีเมลเช่นกัน

Did this answer your question?