ฉันสามารถอัปเดทข้อมูลส่วนบุคคลของฉันได้หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คุณสามารถอัปเดตอีเมลหรือที่อยู่ได้เท่านั้น ถ้าหากคุณต้องการทำเช่นนี้ โปรดเปิดใบงานจาก Client Portal หรือส่งอีเมลไปที่ support@globalgt.com จากที่อยู่อีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

ในกรณีที่มีการอัปเดตที่อยู่ของคุณ คุณจะต้องส่งเอกสารยืนยันที่อยู่ใหม่ (POA)

Did this answer your question?