ฉันต้องใช้เอกสารชนิดใดเพื่อทำ MOP ให้สมบูรณ์?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ฝากเงินผ่านทางบัตรเครดิต:

สำเนาภาพทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตรเครดิต

เพื่อความปลอดภัย โปรดปิดตัวเลข 4 ตัวท้ายและ CVV บนบัตรเครดิตของคุณ

เอกสารที่คุณส่งจะต้องแสดงลายเซ็นที่อยู่ด้านหลังของบัตรเครดิต

ฝากเงินผ่านทาง Crypto Wallets:

ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมใดๆ

การฝากเงินผ่านทาง Wallets (Sticpay, Neteller, Skrill):

กระเป๋าเงินส่วนใหญ่มีกระบวนการ KYC ของตัวเอง ดังนั้นตราบใดที่อีเมลที่คุณใช้สำหรับการลงทะเบียนกับ Global GT ตรงกับอีเมลที่คุณใช้ในการเปิดบัญชีกระเป๋าเงิน เราไม่ต้องการเอกสารเพิ่มเติมใดๆ จากคุณ

ในกรณีที่อีเมลไม่ตรงกับที่ได้ระบุไว้ข้างต้น คุณจะต้องอัปโหลดเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี, ภาพหน้าจอกระเป๋าเงินของคุณที่แสดงชื่อเต็มและที่อยู่อีเมลผ่านทาง client portal

เมื่อจำนวนเงินฝากรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้นไปถึงจำนวนเงินระดับหนึ่ง คุณอาจถูกขอให้ต้องแสดงแหล่งที่มาของเงิน เช่น รายการเดินบัญชีธนาคาร หรือสลิปเงินเดือนที่แสดงระดับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเงินไปยังบัญชีของคุณ

การฝากเงินผ่านทาง Swiffy / โอนเงินทางธนาคาร:

รายการเดินบัญชีปัจจุบันที่ออกในนามของคุณและแสดงรายการในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

Did this answer your question?