ฉันต้องให้ข้อมูลใดบ้างสำหรับ KYC?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ขั้นตอนที่ 1 - ข้อมูลส่วนบุคคล
คุณจะถูกขอให้กรอกแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารของคุณ:  
เพศ, วันเกิด, สัญชาติ, หมายเลขโทรศัพท์, หนังสือเดินทางหรือหมายเลขบัตรประจำตัว, หมายเลขผู้เสียภาษี (หากเกี่ยวข้อง), ที่อยู่ และข้อมูลนักลงทุน 

ขั้นตอนที่สอง 2 - เอกสาร
คุณจะถูกขอให้ส่งเอกสาร 2 ชนิด: 
เอกสารยืนยันตัวบุคคล (POI) และเอกสารยืนยันที่อยู่ (POA) 
ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารทั้งสองชนิดนี้จะต้องตรงกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  

เอกสารที่ใช้เป็น POI ได้ (เลือกหนึ่งในเอกสารดังต่อไปนี้)

  • หนังสือเดินทาง
  •  บัตรแสดงตัวบุคคล  
  • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
หมายเหตุ: เอกสารจะต้องใช้การได้และไม่หมดอายุ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารยังไม่หมดอายุและสามารถใช้การได้
โปรดอัปโหลดภาพสีของเอกสารทั้ง 2 ด้าน

เมื่อคุณอัปโหลดเอกสารไปยัง Client Portal โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพนั้นชัดเจน (รูปภาพที่เบลอจะไม่สามารถใช้ได้) และจะต้องไม่มีมุมที่ถูกตัด 
รูปแบบไฟล์และขนาด – (10 MB - jpeg, jpg, tiff,jfif, png, doc, docx และ pdf)

เอกสารที่ใช้เป็น POA ได้ (เลือกหนึ่งในเอกสารดังต่อไปนี้)

1. บิลค่าสาธารณูปโภค เช่น บิลค่าไฟฟ้า, บิลค่าน้ำประปา, บิลค่าแก๊ส, บิลค่าโทรศัพท์บ้าน, บิลค่าทีวี/โทรศัพท์, บิลภาษีท้องถิ่น, ภาษีอสังหาริมทรัพย์, ภาษีเทศบาล และเอกสารประกันเกี่ยวกับบ้านซึ่งจะต้องมีชื่อเต็มของลูกค้าและ/หรือพาร์ทเนอร์, ที่อยู่แบบเต็ม, ชื่อเต็มของหน่วยงาน/ผู้มีอำนาจที่ออกเอกสาร และจะต้องมีวันที่ออกเอกสารไม่เกิน 6 เดือน
2. รายการเดินบัญชีธนาคาร/หนังสือยืนยันจากธนาคารที่ระบุชื่อเต็มของลูกค้าและ/หรือพาร์ทเนอร์, ที่อยู่แบบเต็ม, โลโก้หรือตราประทับของธนาคาร และวันที่ออกเอกสารไม่เกิน 6 เดือน;
3. หนังสือรับรองที่อยู่ที่ออกโดยเทศบาลท้องถิ่น สถานีตำรวจ ฯลฯ ที่ระบุชื่อเต็มของลูกค้าและ/หรือพาร์ทเนอร์, ที่อยู่แบบเต็ม, ชื่อเต็มของหน่วยงานที่ออกเอกสาร และตราประทับของผู้ออกเอกสาร
4. หนังสือรับรองที่ระบุชื่อเต็มของลูกค้าและ/หรือพาร์ทเนอร์, ที่อยู่แบบเต็ม, ลายเซ็นและตราประทับของผู้ที่มีอำนาจรับรองเอกสารหรือหน่วยงานรัฐ และ/หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่มีข้อมูลตามที่ได้กล่าวไว้

หมายเหตุ: ที่อยู่บนเอกสาร POA ทั้งหมดจะต้องตรงกับที่อยู่ที่คุณให้ไว้เมื่อตอนลงทะเบียนกับ Client Portal 
เมื่อคุณอัปโหลดเอกสารไปยัง Client Portal โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพนั้นชัดเจน (รูปภาพที่เบลอจะไม่สามารถใช้ได้) และจะต้องไม่มีมุมที่ถูกตัด
รูปแบบไฟล์และขนาด – (10 MB - jpeg, jpg, tiff,jfif, png, doc, docx และ pdf)

Did this answer your question?