การยืนยันบัญชีของฉันใช้เวลานานเท่าใด?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

หลังจากทำการอัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว โปรไฟล์ของลูกค้าและเอกสารจะถูกตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจสอบเอกสารโดยปกติจะใช้เวลา 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้อาจใช้เวลานานกว่าถ้าหากข้อมูลไม่ตรงตามที่รายละเอียดกำหนด

Did this answer your question?