มีการจำกัดระยะเวลาในการทำ KYC หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

มี หลังจากที่ลูกค้าทำการฝากเงินรวมทั้งสิ้น 2,000 USD (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ขั้นตอนการยืนยัน KYC จะเริ่มต้นขึ้นและจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันนี้

Did this answer your question?