ทำไมฉันต้องทำ KYC?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

Global GT ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Sector Conduct Authority (FSCA) - แอฟริกาใต้ และ Financial Services Authority (FSA) - เซเชลส์ 
ด้วยการที่เป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแล เราจะต้องปฏิบัติตามและมีการดำเนินงานภายใต้ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการจัดเก็บเอกสารตามที่กำหนดจากลูกค้าของเราเกี่ยวกับ KYC (Know Your Client) 

สิ่งสำคัญอันดับแรกของเราคือความปลอดภัยของบัญชีและเงินทุนของคุณ ระเบียบต่างๆ ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทของเราได้มีขั้นตอนต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของบริษัท 
Did this answer your question?