ฉันสามารถเทรดในนามของลูกค้าได้หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ไม่ได้ คุณไม่สามารถทำการเทรดในนามของลูกค้าของคุณได้เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีใบอนุญาต

Did this answer your question?