การถอนเงิน / รับเงินค่าคอมมิชชั่นของฉันจะใช้ระยะเวลานานเท่าใด?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คุณสามารถส่งคำขอถอนเงินค่าคอมมิชชั่นได้ทุกวันตลอดเวลา และจะมีการดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง

Did this answer your question?