ค่าคอมมิชชั่นที่ฉันได้รับจะต้องจ่ายภาษีหรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

คุณจะต้องปรึกษาหน่วยงานในพื้นที่ของคุณและตรวจสอบกับกฎระเบียบในท้องถิ่นว่าคุณจะต้องจ่ายภาษีจากค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับหรือไม่

Did this answer your question?