ฉันจะสามารถดาวน์โหลด MT5 Desktop สำหรับ Windows ได้อย่างไร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 2 years ago

คุณสามารถดาวน์โหลด MT5 Desktop สำหรับ Windows ได้จากใน Clients' Portal ด้วยการคลิกที่ไอคอน MT5 ที่อยู่มุมบนขวาและเลือก 'Meta Trader 5 สำหรับ Windows' หรือด้วยการไปที่หน้าแพลตฟอร์มและคลิกที่ไอคอน 'MT5 Desktop' สำหรับ Windows

Did this answer your question?