ฉันจะต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ใดเมื่อล็อกอินไปยังแพลตฟอร์ม MT5?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 2 years ago
สำหรับบัญชีเทรดจริง โปรดเลือกเซิร์ฟเวอร์ 'GTioMarketsPty-Live'
สำหรับบัญชีเทรดเดโม โปรดเลือกเซิร์ฟเวอร์ 'GTioMarketsPty-Demo'
Did this answer your question?