ฉันสามารถเพิ่มตราสารไปยังโมบายแอป MT5 ได้อย่างไร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 2 years ago

อันดับแรกคุณจะต้องล็อกอินไปยังโมบายแอป MT5 แล้วคลิกที่ดู ‘Quotes’, เลือกเครื่องหมาย '+' และเลือกคลาสสินทรัพย์ ในตอนนี้คุณสามารถเลือกตราสารที่คุณต้องการเพิ่มได้ด้วยการคลิกที่ตัวตราสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

Did this answer your question?