ฉันสามารถมีแพลตฟอร์ม MT5 desktop ได้มากกว่าหนึ่งแพลตฟอร์มบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันได้หรือไม่?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 2 years ago
คุณสามารถมีได้ตราบใดที่มันถูกบันทึกอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกัน 

เมื่อคุณคลิกดาวน์โหลด MT5 สำหรับ Desktop คลิกที่ 'การตั้งค่า' คลิกที่ 'เลือก' และโฟลเดอร์ต่างๆ หรือคุณสามารถเพิ่มส่วนขยายไปยัง C:\Program Files\gt.io MT5 Terminal เช่น C:\Program Files\gt.io MT5 Terminal 2 แล้วคลิกที่ 'ต่อไป' เพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์

Did this answer your question?