จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากฉันไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายเดือน?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

ในกรณีที่คุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ในแต่ละเดือน บริการนี้จะถูกถอดออกโดยอัตโนมัติและไม่มีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม 

Did this answer your question?