จุดคืออะไรและฉันจะคำนวณมูลค่าจุดได้อย่างไร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

จุดคือการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เล็กที่สุด 
ตัวอย่าง 1 จุดของ EURUSD ที่มี 5 จุดทศนิยมคือ 0.00001

การคำนวณมูลค่าจุดเป็นดังนี้:

ตัวอย่าง: 1 Lot ของ EURUSD
0.00001 * 100,000 (ขนาดสัญญา) = 1 USD
Did this answer your question?