ฉันจะสามารถเปิดโพซิชั่นใหม่ได้อย่างไร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

จากแพลตฟอร์มเทรดของคุณ คลิกขวาที่สัญลักษณ์ที่ต้องการในหน้าต่าง ‘Market Watch’ และเลือก ‘คำสั่งใหม่’ อีกวิธีการหนึ่งคือการคลิกสองครั้งที่ตราสารหรือลากและวางตราสารที่ต้องการไปบนแพลตฟอร์มเทรดและใช้การเทรดแบบคลิกเดียว

Did this answer your question?