ฉันจะสามารถปิดโพซิชั่นได้อย่างไร?

GG
Written by Global GT Thai
Updated 1 year ago

จากบนแพลตฟอร์มเทรด คลิกขวาและเลือกที่ ‘ปิดโพซิชั่น’ หรือคลิกสองครั้งที่การเทรดที่คุณต้องการปิดจากเมนู 

Did this answer your question?